Stripa gruva  

 

Stripa gruva är sedan 2006 ett byggnadsminne och den är nu den enda bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. 

Enligt gamla lagböcker var den i full gång under 1400-talet och försåg traktens hyttor med malm. Gruvan är belägen i Guldsmedshyttan och bara en halv kilometer från den gamla hyttan som också brukades under medeltiden.

 

Restaureringsarbetet vid Stripa gruva är i full gång. Omfattande betongarbeten står på agendan.

Du kan följa arbetet här i bildgalleriet och läs gärna mer om Stripa gruva på www.stripa.se och besök www.visitstripa.se